BBM Bergbau Bau Maschinenbau
24. Jula 2015

Grupacija BBM ponovno nagrađena

Potvrda kvaliteta „Sicher mit System“ (Siguran sa sistemom)

Preduzeća Grupacije BBM sa sjedištem u Mülheim an der Ruhr od 1990. godine u Njemačkoj pružaju usluge u oblasti rudarstva. Sa 700 zaposlenih rade na radilištima svih rudnika RAG AG, a od 2011. godine i kod DBE, Schacht Konrad. Težište njihovog rada su radovi na otvaranju ležišta podzemnih rudarskih objekata i priprema otkopnih radilišta konvencionalnim otkopnim mašinama, sa bušenjem i miniranjem, ili poluprofilnim otkopnim mašinama (krticama). Tome treba dodati i radove čišćenja i sanacije rudnika koji se zatvaraju. Preduzeće je 2014. godine svojom mehanizacijom obradilo dionice ukupne dužine od oko 6.400 metara. Dio Grupacije je i fabrika mašina BBM Maschinenfabrik GmbH koja iz vlastite proizvodnje, u zemlji, ali i na internacionalnom tržištu, plasira poluprofilne otkopne mašine – krtice i sve ostale vrste otkopnih mašina za rudnike.

BBM Niederlassung Mülheim an der Ruhr i Operta GmbH, članica iste Grupacije, su već 2008. godine dobile certifikat za kvalitet „Siguran sa sistemom“. Visok nivo organizacije i ispunjavanje zahtjeva zaštite na radu i zdravstvene zaštite je od tada kroz više audita potvrđen u okviru redovnih kontrola. BBM Bergbau GmbH je treće preduzeće Grupacije koje je dobilo ovaj izuzetno cijenjeni certifikat za kvalitet. U ovom je periodu preduzeće konstantno smanjivalo broj nesreća na radu.

Certifikat za kvalitet je nedavno ponovno dodijeljen preduzećima BBM-a. Tom je prilikom postupak Last Minute Risk Analysis (LMRA) koji se etablirao u njihovim radnim jedinicama posebno pozitivno ocijenjen, navodi stručnjak iz BG RCI koji je proveo audit, Bodo Dupre. Svaki zaposlenik ima DIN A 6 blok sa check-listama za LMRA uza se. U njima su pitanja koja se odnose na organizacijski i tehnički nivo zaštite radu i pitanja o ličnoj zaštitoj opremi. Kroz check liste se prolazi na početku smjene i prije početka izvršenja ekog novog posla ili zadatka. Zaposleik smije početi sa radom samo ukoliko je na sva pitaja odgovorio sa „da“ odn. „ne odgovara“. Ukoliko odgovor na neko pitaje glasi „ne“, mora se obratiti svom nadležnom nadzorniku. Ovaj će se potom pobrinuti za to da se taj problem riješi. Popunjene check liste se prikupljaju svakog radnog dana, kontroliraju se i arhiviraju. Rukovodni organi Grupacije BBM su se u povodu dodjele certifikata za kvalitet nedavno zahvalili svojim zaposlenicima. Da nije bilo angažiranosti svakog od njih, ne bi bilo moguće postići visoke standarde sigurnosti na radu, niti bi se oni mogli održati ili poboljšati, rečeno je. Preduzeće će i u budućnosti nastaviti da zajedno sa BG RCI intenzivira svoj angažman u domenu sigurnosti na radu, zdravstvenoj zaštiti i zaštiti čovjekovog okoliša, kako bi obezbijedilo trajan rad svojih proizvodnih kapaciteta i njihovu ekonomičnost.

Ralf Hoffmann, BG RCI, Bochum

PDFDrucken