BBM Bergbau Bau Maschinenbau

IZJAVA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

DPodatke koje ste nam stavili na raspolaganje ćemo koristiti jedino da sa Vama stupimo u kontakt, ukoliko ste izrazili takvu želju. Vaše podatke nećemo davati trećim licima niti ćemo ih koristiti u druge reklamne svrhe.

§ 1 Prikupljanje i obrada Vaših podataka

(1) Našu web stranicu možete posjetiti, a da ne date nikakve lične podatke.
(2) Kod običnih posjeta naše web stranice pohranjujemo samo pristupne podatke u okviru takozvanih log datoteka servera. Te podatke na raspolaganje stavlja Vaš pretraživač i oni nisu povezani sa ličnim podacima:

• tip/verzija pretraživača
• operativni sistem koji se koristi
• URL (prethodno posjećena strana)
• naziv računara koji se uključuje (IP adresa)
• vrijeme i datum pristupa serveru.

Ove podatke ne možemo povezati sa određenim osobama, a ne povezujemo ih ni sa drugim izvorima podataka. Brišu se nakon statističke obrade i analize (vidi st. 6).
(3) Vaši se podaci obrađuju na serverima postavljenim u Njemačkoj, tako da je njihova obrada u skladu sa propisima EU o zaštiti ličnih podataka.
(4) Osim toga, Vaše podatke obrađujemo u okviru statističke analize. U tu se svrhu na log datotekama našeg servera pohranjuju podaci o posjetama našim web stranicama, što uključuje i IP adresu korisnika. Analitički software jednom mjesečno ove log datoteke statistički obrađuje, potom se brišu. Prilikom korištenja i obrade ove podatke ne možemo povezati ni sa jednom određenom osobom.
(5) Ova web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi tzv. Cookies, tekstualne podatke – kolačiće, koji se pohranjuju na Vašem računaru i koji omogućuju analizu Vašeg korištenja web stranice. Informacije koje o Vašem korištenju ove web stranice generira kolačić se u pravilu prenose na Googleov server u Sjedinjenim Američkim Državama i tamo se pohranjuju. Ukoliko je na ovoj web stranici aktivirano anonimiziranje IP adrese, Google će prethodno, u članicama Evropske unije ili u državama-potpisnicama Sporazuma o jedinstvenom Evropskom ekonomskom prostoru, ukloniti Vašu adresu. Samo se u izuzetnim slučajevima na Googleov server u SAD-u prenosi puna IP adresa i tamo se uklanja. U skladu sa nalogom operatora ove web stranice, Google će ove informacije koristiti za analizu Vašeg korištenja web stranice, za izradu izvještaja o aktivnostima na web stranici i kako bi operatoru ove web stranice pružio ostale usluge i podatke o korištenju stranice i interneta. IP adresa koja se u okviru Google Analytics proslijedi sa Vašeg pretraživača se neće povezivati sa drugim podacima Googlea. Odgovarajućim postavkama softwarea Vašeg pretraživača možete spriječiti pohranjivanje kolačića; međutim, skrećemo Vam pažnju na to, da u tom slučaju možda nećete biti u prilici da u punom kapacitetu koristite sve funkcije ove stranice. Osim toga, prikupljanje podataka o Vašem korištenju web stranice putem kolačića (uključujući i Vašu IP adresu) i njihovo proslijeđivanje kao i obradu Vaših podataka u Googleu možete spriječiti ako pomoću ovog linka (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) preuzmete i instalirate dodatak za pretraživač.

Možete spriječiti prikupljanje podataka preko Google Analytics ako kliknete na sljedeći link. Pohraniti će se kolačić Opt-Out-Cookie koji će ubuduće spriječiti prikupljanje Vaših podataka prilikom posjete ovoj web stranici: Google Analytics deaktivieren

Više informacija o uvjetima korištenja i zaštiti podataka ćete naći pod http://www.google.com/analytics/terms/de.html odnosno pod http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Želimo naglasiti da je na ovoj web stranici Google Analytics proširen za kod „gat._anonymizeIp();“ kako bi se anonimizirale prikupljene IP adrese (tzv. IP-Masking).

§ 2 Korištenje i prosljeđivanje Vaših podataka

(1) Načelno ćemo Vaše podatke koje ste nam stavili na raspolaganje koristiti samo u okviru naših ugovornih obaveza odnosno u cilju pružanja odgovarajućih usluga.
(2) Ukoliko Vaše podatke budemo proslijedili drugim preduzećima, to ćemo učiniti samo u skladu sa ovim propisima o zaštiti ličnih podataka i u cilju ispunnjenja ugovornih obaveza.
(3) Izričito naglašavamo da u cilju izvršenja naših obaveza iz korisničkog odnosa imamo pravo da trećim licima, naprimjer licima koja uspostavljaju baze podataka ili ponuđačima usluga, na raspolaganje stavimo podatke neophodne za rad portala ili da trećim licima naložimo da prikupljaju i obrađuju takve podatke. Lica i preduzeća koja smo angažirali da izvršavaju naše obaveze, dužna su poštovati ove odredbe.
(4) Možemo Vam, po želji, na kontakte koje nam saopštite slati najnovije informacije o nama. Naravno da ovakvo korištenje Vaših podataka možete opozvati bilo kada.
(5) Podaci koji su izvan okvira podataka čije objavljivanje ste odobrili, osobito podaci koje ste nam na raspolaganje stavili isključivo za interne potrebe i za izvršenje ugovornih obaveza, će se trećim licima staviti na raspolaganje jedino, ukoliko postoji odgovarajuća zakonska obaveza ili kako bi se obezbijedilo ispunjenje opravdanih interesa.
(7) Može se desiti da nas zakon obaveže da Vaše podatke pohranimo i izvan perioda ugovornog odnosa, odn. Vašeg korištenja naše web stranice – osobito u svrhu poštivanja odredbi poreznog prava. Međutim, podatke ćemo uvijek pohranjivati onoliko, koliko je neophodno i uz poštivanje zakonskih odredbi.

§ 3 Korištenje kolačića

(1) U okviru održavanja naših web stranica i ponuđenih usluga koristimo kolačiće. Ovdje je riječ o malim tekstualnim podacima koji se pohranjuju na vašem računaru.
(2) Koristimo kolačiće koji se brišu po završetku sesije na pretraživaču (tzv. Session-ID-Cookies). Kolačići se koriste u cilju autorizacije, identifikacije i kako bi se dobile posebne informacije, poput npr. informacije da li želite ostati prijavljeni. Kolačići se automatski ponovo brišu po završetku sesije.
(3) Za neke podstranice koristimo kolačiće koji se pohranjuju na Vašem računaru. Ukoliko se na Vašem računaru pohranjuju kolačići, možete kontrolirati kada će se ti kolačići brisati. Molimo da u tu svrhu koristite odgovarajuću funkciju na svom pretraživaču.
(4) Svoj pretraživač možete podesiti da Vas informira o pohranjivanju kolačića, da od slučaja do slučaja odlučujete o njihovom prihvatanju ili da načelno isključite mogućnost prihvatanja kolačića. Neprihvatanje kolačića može ograničiti funkcionalnost naše web stranice. Molimo da se u priručniku za rukovanje Vašim pretraživačem ili kod proizvođača pretraživača informirate kako se podešavaju odgovarajući programi.

§ 4 Sigurnost podataka

(1) Tehničkim i organizacijskim mjerama su naše web stranice i sistemi povezani sa njima sigurni od gubitka, uništenja, pristupa, izmjena ili publikovanja Vaših podataka od strane neovlaštenih lica.

§ 5 Pravo na informiranje

Prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka Savezne Republike Njemačke (Bundesdatenschutzgesetz) imate pravo na besplatnu informaciju o Vašim pohranjenim podacima, te eventualno pravo na korekciju, zabranu ili brisanje ovih podataka. Molimo Vas da se po tom pitanju javite našoj kontakt osobi za zaštitu podataka koja je navedena u § 6. ove izjave. Naglašavamo da prikupljamo samo one lične podatke koje nam u okviru korištenja naše web stranice sami stavite na raspolaganje.

§ 6 Kontakt osoba za zaštitu podataka

Ukoliko imate pitanja o prikupljanju, obradi ili korištenju Vaših ličnih podataka, ukoliko tražite informaciju, korekciju, zabranu ili brisanje podataka, te opoziv datih saglasnosti, molimo da nam se obratite putem e-mail adrese navedene u impresumu.