BBM Bergbau Bau Maschinenbau
BBM Gruppe – Instandhaltung von Maschinen für den Bergbau und Tunnelbau

ROBUSNE I DUGA VIJEKA: SERVISIRANJE MAŠINA

Know-how Grupacije BBM se zasniva na temeljitom poznavanju mašinske tehnologije i iskustvima stečenim u projektima u kojim koristimo svoje mašine sa otkopnim krakom (kombajne), glodalice sa utovarivačem i glodalice krovina rudnika.

Znamo šta je bitno za svakodnevnicu u radu – to se vidi po brižljivo osmišljenom dizajnu naših mašina i po uslugama koje pružamo.

GENERALNA OPRAVKA, ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE, INDIVIDUALNA BRIGA O KLIJENTU: KLJUČ ZA USPJEŠAN ANGAŽMAN TOKOM VIŠE DECENIJA

Vašim mašinama produžavamo životni vijek. Pri tome sami odlučujete koju ćemo Vam vrstu servisa pružiti. Generalnom opravkom u našoj tvornici ili redovnim održavanjem iI servisiranjem u Vašim prostorijama Vam obezbjeđujemo sigurnost u planiranju, proces rada bez smetnji – a time i niže troškove u slučaju mogućih kvarova. Mašine se, uz najviše standarde kvaliteta i sigurnosti, mogu koristiti decenijama jer dokazanu tehnologiju usavršavamo i dopunjavamo najmodernijim komponentama.

Drugi elemenat našeg koncepta servisiranja je individualna briga o klijentu: Po želji, zaposlenik Grupacije BBM može mašinu licu mjesta staviti u pogon. Zaposlenike našeg klijenta možemo obučiti da optimalno koriste mehanizaciju i uvesti ih u tajne rukovanja našim mašinama. Moguća je i neposredna podrška u procesu rada. Tako pored inovativne i robusne tehnike obezbjeđujemo da proces rada teče bez zastoja i efikasno.