BBM Bergbau Bau Maschinenbau
BBM Gruppe – Maschinen für den Bergbau und Tunnelbau

SPECIJALNE MAŠINE ZA RUDARSTVO I GRADNJU TUNELA

Godinama u upotrebi: Grupacija BBM proizvodinju mašina za rudarstvo i gradnju tunela bazira na dobrom poznavanju tehnike i prakse. Naše mašine koje se koriste za rad u jami odgovaraju najtežim zahtjevima i pogodne su za razne poslove u ovoj oblasti.


Mašina sa otkopnim krakom (kombajn) BRH 130

BRH 130 je u klasi 55-tonaša sa snagom motora od 160 kW. Koncipirana je za rudarstvo i gradnju tunela. Teleskopski otkopni krak dužine 400-mm i robusni sistem za utovar sa gredicama omogućava prokop iz mjesta. Za BRH 130 imamo mnogo dodatne opreme.

Tehnički podaci BRH 130


Mašina sa otkopnim krakom (kombajn) BRH 300/400

BRH 300/400 je u klasi 100-tonaša, koncipirana za rad u pristupnim dionicama u rudnicima i za gradnju tunela, jednako kao i za eksploataciju. Snagom motora od 300 odn. 400 kW reže materijale čija je otpornost na pritisak do 120 MPa. Dužina teleskopskog otkopnog kraka je 600 mm. Dodatna oprema omogućava raznoliku primjenu.

Tehnički podaci BRH 300/400


Mašina sa otkopnim krakom (kombajn) BRH 178/300 N/H

Ova je mašina koncipirana za jeftinu eksploataciju nalazišta jamskog i površinskog kopa i za brz i siguran iskop tunela ili drugih velikih podzemnih prostorija. Snaga motora od 300 kW zglobnog otkopnog kraka BRH 178/300 omogućava prokop u mjestu.

Tehnički podaci BRH 178/300NH


Glodalica sa utovarivačem BML B 110 i BML N 110

Ove glodalice sa utovarivačem su se dokazale kao iskopna mašina i mašina za utovar srednje tvrdih minerala i kamena. Podjednako su pogodne za eksploataciju ležišta, kao i za otkop pristupnih dionica, jama i tunela.

Tehnički podaci BML B/N 110


Glodalica krovine rudnika BFT 110

Koncipirana je za racionalno struganje krovine neizgrađenih dionica rudnika ili drugih otkopnih radilišta u čvrstim stijenskim masivima. BFT 110 je, osim toga, pogodna za šlicovanje kapija na branama i ispravljanje potpornih segmenata na dionicama.

Tehnički podaci BFT 110


Glodalica sa utovarivačem BML 50

BML 50 je iskopna mašina i mašina za utovar srednje tvrdih minerala. Može se koristiti za uklanjanje jalovine, jednako kao i za brzo, sigurno probijanje tunela i otkop dionica, naročito kod malih, skučenih poprečnih presjeka.

Tehnički podaci BML 50


PREGLED

[singlepic id=33 w=462 h=128 float=center]