BBM Bergbau Bau Maschinenbau
BBM_Bergbau

VRHUNSKE USLUGE U JAMSKOM I POVRŠINSKOM KOPU

Grupacija BBM je u rudarstvu širom Evrope od devedesetih godina 20. stoljeća stekla reputaciju stručnjaka za najrazličitije projekte u jamskom i površinskom kopu. Naše usluge obuhvataju cjelokupan spektar rudarskih radova, od istraživanja, preko otvaranja ležišta i eksploatacije – izrade otkopnih radilišta kod otvaranja rudnog ležišta i pripreme radilišta za eksploataciju, pa sve do renaturacije i rekultiviranja ležišta odnosno rudnika.
Ove radove obavljamo ili djelomično ili potpuno samostalno, kao Contract Mining-Partner ili kroz eksploatacija vlastitih ležišta. Po potrebi, na raspolaganje možemo staviti logistiku, mehanizaciju i zanatske radove.

Dok smo u početku u jamskim kopovima bili prvenstveno fokusirani na kameni ugalj, naše sadašnje aktivnosti obuhvataju sve geološke formacije. Dio našeg portfolia su i novi projektni sadržaji poput očuvanja i sanacije starih sistema rudničkih okana ili gradnje podzemnih prostorija u rudnicima za skladištenje radioaktivnog otpada.

PROIZVODNJA SIROVINA KAO DRUGI STUB

Sektor rudarstva obuhvata proizvodnju i isporuku sirovina iz vlastitih ležišta za potrebe energetike, proizvodnju građevinskih materijala i plemenitih metala. Visokokvalitetni proizvodi od prirodnog kamena poput spilita, krečnjaka ili amfibiolita i uglja koje plasiramo na tržište potječu iz vlastitih ležišta u Bosni i Hercegovini.

Bilo da je riječ o površinskom ili o jamskom kopu: Naši zaposlenici su ključ našeg uspjeha u sektoru rudarstva. Odlikuje ih fleksibilnost, izvanredne kvalifikacije i velika motivisanost, stoga mogu vrlo brzo premostiti eventualna uska grla.